Võrdlustehted

Dialoogi Standardfilter sektsioonis Tingimus saab määrata järgmised võrdlustehted.

Võrdlustehe

Efekt

Võrdne (=)

Kuvatakse tingimusega võrdseid väärtusi.

Väiksem (<)

Kuvatakse tingimusest väiksemaid väärtusi.

Suurem (>)

Kuvatakse tingimusest suuremaid väärtusi.

Väiksem või võrdne (< =)

Kuvatakse väärtusi, mis on tingimusest väiksemad või tingimusega võrdsed.

Suurem või võrdne (> =)

Kuvatakse väärtusi, mis on tingimusest suuremad või tingimusega võrdsed.

Mittevõrdne (< >)

Kuvatakse tingimusega mittevõrdseid väärtusi.

suurim

Kuvatakse suurimat N (arvväärtus parameetrina) väärtust.

vähim

Kuvatakse vähimat N (arvväärtus parameetrina) väärtust.

suurim %

Kuvatakse suurimat N% (arvväärtus parameetrina) kõigist väärtustest.

vähim %

Kuvatakse vähimat N% (arvväärtus parameetrina) kõigist väärtustest.


Palun toeta meid!