Reset Filter/Sorting

Tühistab määratud filtrid ja kuvab kõik aktiivse tabeli read.

Ikoon

Eemalda filter/sortimine

Palun toeta meid!