Explorer sees/väljas

Lülitab andmeallikate Explorer-vaate sisse või välja. Ikoon Explorer sees/väljas on kuvatud tabeliandmete ribal.

Ikoon

Explorer sees/väljas

Ülevaade andmeallikatest

Andmeallikate halduris (Explorer) kuvatakse LibreOffice-is registreeritud andmeallikad koos nende päringute ja tabelitega.

Ühenduse loomine - andmeallikaga luuakse ühendus kohe pärast üksiku tabeli või päringu valimist. Pärast ühenduse avamist kuvatakse andmeallika nimi, päringute või tabelite kirje ja valitud päringu või tabeli nimi paksus kirjas.

Palun toeta meid!