Laadi URL

Laadib sisestatud URL-i poolt määratud dokumendi. Saad sisestada uue URL-i, URL-i redigeerida või valida selle loendist. Kuvatakse aktiivse dokumendi täielik asukoht.

Nõuande ikoon

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Palun toeta meid!