Fondi nimi

Võimaldab valida fondi nime loendist või sisestada nime otse tekstiväljale.

Sisestada võib mitu semikoolonitega eraldatud fondi nime. LibreOffice kasutab neid vastavalt järjekorrale, kui eelnevaid fonte pole saadaval.

Kõik fondi muudatused rakenduvad valitud tekstile või sõnale, milles asub kursor. Kui teksti pole valitud, siis mõjuvad fondi sätted edaspidi sisestatavale tekstile.

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

Ikoon

Fondi nimi

Märkuse ikoon

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Palun toeta meid!