Nõustajad sees/väljas

Määrab, kas uue juhtelemendi lisamisel käivitatakse vastav nõustaja automaatselt või ei. See säte on üldine ja kehtib kõigi dokumentide jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Nõustajad sees/väljas


Nõustajat saab kasutada loendiboksi, liitboksi, tabeli ja rühmaboksi lisamisel.

Palun toeta meid!