Control Wizards

Määrab, kas uue juhtelemendi lisamisel käivitatakse vastav nõustaja automaatselt või ei. See säte on üldine ja kehtib kõigi dokumentide jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Form - Control Wizards.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

From toolbars:

Icon Wizard

Nõustajad sees/väljas


Nõustajat saab kasutada loendiboksi, liitboksi, tabeli ja rühmaboksi lisamisel.

Palun toeta meid!