Liitboksi nõustaja: andmebaasi väli

Liitväljadega saad salvestada välja väärtuse andmebaasis või kuvada väärtuse vormil.

Kombinatsiooniväljale sisestatud või loendis valitud kasutajaväärtused saab salvestada andmebaasitabelis, millele on vormi kaudu ligipääs. Arvesta, et väärtuste salvestamine muus tabelis pole võimalik. Kui väärtuseid ei salvestata andmebaasis, salvestatakse need vaid vormil. See on eriti kasulik HTML-vormide korral, kus kasutaja sisestatud või valitud väärtused määratakse serverile.

Selle käsu kasutamiseks...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Kas sa soovid salvestada seda väärtust andmebaasiväljas?

Selle küsimuse jaoks on saadaval kaks valikut.

Jah, soovin salvestada seda järgmises andmebaasiväljas

Määrab, kas kasutaja sisestatud või valitud liitvälja väärtus tuleks salvestada andmebaasiväljal. Pakutakse mitut andmebaasitabeli välja, millele on ligipääs praegusel vormil.

Kaardil Juhtelement - Omadused kuvatakse valitud väli kirjena kaardilehe Andmed sektsioonis Andmeväli.

Loendi väli

Määrab andmevälja, kuhu liitvälja väärtus tuleks salvestada.

Ei, soovin salvestada väärtust ainult vormis

Määrab, et selle liitvälja väärtust ei kirjutata andmebaasi ja salvestatakse vaid vormil.

Palun toeta meid!