Loendivälja nõustaja: välja link

Tähistab läbivalt, mis väärtusetabelite ja loenditabelite väljad on lingitud.

Väärtuste tabel on praeguse vormi tabel, kuhu loendiväli lisatakse. Loenditabel on tabel, mille andmed kuvatakse loendiväljal. Mõlemad tabelid tuleb linkida ühtse andmevälja kaudu. Need lingid tuleb lisada nõustaja sellel lehel. Väljanimed ei pea tingimata samad olema (sõltub sellest, kuidas väljanimed on mõlemas tabelis määratud), kuid mõlemad väljad peavad olema sama väljatüübiga.

Selle käsu kasutamiseks...

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Väärtusetabeli väli

Määrab praegus vormi andmevälja, mis tuleb seostada lingitud tabeli väljaga. Lisaks klõpsa allpool loendiväljal soovitud andmeväljal.

Dialoogis Juhtelement - Omadused kuvatakse määratud väli kirjena kaardi Andmed sektsioonis Andmeväli.

Loenditabeli väli

Määrab lingitud tabeli andmevälja, mis on seotud määratud väärtusetabeli väljaga. Lisaks klõpsa alumise loendvälja andmeväljal.

Dialoogis Juhtelement - Omadused kuvatakse määratud väli SQL-lause kaardilehe Andmed sektsioonis Loendi sisu.

Palun toeta meid!