Liitboksi/loendiboksi nõustaja: väljavalik

Vali eelmise lehe tabelis määratud andmeväli, mille sisu peaks loendi- või liitboksis kuvama.

Selle käsu kasutamiseks...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Saadaolevad väljad

Kuvab kõik eelmisel nõustajalehel valitud tabeliväljad.

Näidatav väli

Määrab välja, mille andmed kuvatakse liit- või loendiboksides.

Siin esitatud väljanimi esitatakse juhtelemendi omadustes SQL-lause elemendina väljal Loendi sisu.

Palun toeta meid!