Liitboksi/loendiboksi nõustaja: tabeli valik

Määrab tabeli saadaolevate andmebaasitabelite hulgast, mis sisaldab andmevälja, mille sisu peaks kuvama loendikirjena.

Selle käsu kasutamiseks...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


Loendibokside korral tähistatakse tabel, mida saab linkida praeguse vormitabeliga. Lingi tabelil peab praeguse vormi tabeliga olema vähemalt üks ühine väli. Nii saab luua ühetähendusliku viite.

Liitbokside jaoks peab vormitabeli ja liitboksis kuvatud andmeid sisaldava tabeli vahel seos olema.

Tabel

Vali väljal Tabel tabel, mis sisaldab andmevälja, mille sisu peaks kuvama juhtelemendi väljal.

Siin esitatud tabel esitatakse juhtelemendi omadustes SQL-lause elemendina väljal Loendi sisu.

Palun toeta meid!