Liitboksi/loendiboksi nõustaja

Kui lisad dokumenti liitboksi või loendiboksi, käivitatakse nõustaja automaatselt. Selle nõustaja abil saad interaktiivselt määrata, mis info kuvatakse.

Selle käsu kasutamiseks...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Märkuse ikoon

Saad ikooni Nõustajad sees/väljas abil vältida nõustaja automaatset käivitamist.


Liitbokside ja loendibokside nõustajad on viimasel etapil erinevad. Selle põhjuseks on juhtelemendi väljade olemus.

Loendikastid

Loendiboksi korral valib kasutaja kirjeloendis ühe kirje. Need kirjed salvestatakse andmebaasitabelis ja neid ei saa loendiboksi kaudu muuta.

Üldreeglina pole vormil nähtavaid loendikirjeid sisaldav andmebaasitabel see tabel, mille alusel vorm põhineb. Vormi loendiboksid töötavad viidete abil; nähtavate loendikirjete viited asuvad vormi tabelis (väärtusetabelis) ja need lisatakse sellisel kujul väärtusetabelisse, kui kasutaja valib loendis kirje ja salvestab selle. Viiteväärtuste kaudu saavad loendiboksid kuvada tabeli andmed, mis on lingitud praeguse vormitabeliga. Seega saab Loendiboksi nõustaja abil linkida andmebaasi kaks tabelit, nii et juhtelemendi väli saab kuvada detailse loendi erinevas tabelis asuva andmebaasivälja kohta, mis erineb vormile viitavast tabelist.

Muudes tabelites otsitakse nõutud välja väljanimede abil (ControlSource) ja seejärel täidetakse väljad vastavalt. Kui väljanime ei leita, jääb loend tühjaks. Kui loendiväljad sisaldavad lingitud veerge, kasutatakse muu tabeli esimest veergu ilma esmalt päringu kuvamiseta.

Kui tootetabel sisaldab näiteks tarnija numbrit, saab loendiboks kasutada linki "Tarnija number" tarnijate tabelist tarnija nime kuvamiseks. Lehel Välja lingid küsib nõustaja kõigi selle lingi jaoks nõutud sätete kohta.

Liitboksid

Liitbokside korral saavad kasutajad valida loendikirjete hulgast ühe kirje või sisestada ise teksti. Kirjed, mida pakutakse loendina kasutajale valiku tegemiseks, võivad pärineda suvalisest andmebaasitabelist. Kirjeid, mida kasutajad saavad salvestamiseks valida või sisestada, saab salvestada vaid vormil või andmebaasis. Kui kirjed salvestatakse andmebaasis, kirjutatakse need andmebaasitabelisse, millel vorm põhineb.

Liitboksid saab kuvada suvalise tabeli andmeid. Otsene link praeguse vormitabeli ja liitboksis kuvatud andmete tabeli (loenditabeli) vahel pole vajalik. Liitboksid ei tööta viidetega. Kui kasutaja sisestab või valib väärtuse ja salvestab selle, siis tegelikult kuvatud väärtus lisatakse vormitabelisse. Kuna vormitabeli ja loenditabeli vahel pole linki, ei kuvata siin tabelit Välja link.

Loendiboksi korral valid loendis kirjed ja need salvestatakse loenditabelis. Liitboksi korral saad lisada lisateksti, mille saab kirjutada vormi praegusse andmebaasitabelisse (väärtuste tabel) ja soovi korral seal talletada. Selle funktsiooni jaoks on Liitboksi nõustaja viimaseks leheks Andmetöötlus, kuid loendibokside korral seda lehte pole. Siin saad sisestada, kas ja kus tuleb sisestatud tekst väärtuste tabelis salvestada.

Tabelielement / Liitboksi/loendiboksi nõustaja: Andmed

Vali andmeallikas ja tabel, millele vormiväli vastab. Kui lisad vormivälja dokumenti, mis on juba andmeallikaga lingitud, muutub leht nähtamatuks.

Liitboksi/loendiboksi nõustaja: tabeli valik

Määrab tabeli saadaolevate andmebaasitabelite hulgast, mis sisaldab andmevälja, mille sisu peaks kuvama loendikirjena.

Liitboksi/loendiboksi nõustaja: väljavalik

Vali eelmise lehe tabelis määratud andmeväli, mille sisu peaks loendi- või liitboksis kuvama.

Loendivälja nõustaja: välja link

Tähistab läbivalt, mis väärtusetabelite ja loenditabelite väljad on lingitud.

Liitboksi nõustaja: andmebaasi väli

Liitväljadega saad salvestada välja väärtuse andmebaasis või kuvada väärtuse vormil.

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Tagasi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Järgmine

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Palun toeta meid!