Disainirežiim sees/väljas

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Selle käsu kasutamiseks...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Koostamisrežiim sees/väljas


Märkuse ikoon

Arvesta funktsiooni Ava kujundusrežiimis. Kui funktsioon Ava kujundusrežiimis on aktiveeritud, avatakse dokument alati kujundusrežiimis sõltumata dokumendi salvestusolekust.


Kui vorm on lingitud andmebaasiga ja lülitad kujundusrežiimi välja, kuvatakse dokumendiakna alumisel äärisel vormiriba. Saad andmebaasi linki redigeerida dialoogis Vormi omadused.

Palun toeta meid!