Navigeerimisjärjestus

Dialoogis Liikumisjärjestus saad muuta järjestust, mille alusel juhtelemendi väljad saavad fookuse, kui kasutaja vajutab tabeldusklahvi.

Selle käsu kasutamiseks...

On Form Design bar, click

Ikoon

Aktiveerimise järjekord


Kui dokumenti lisatakse vormielemendid, määrab LibreOffice automaatselt, mis järjestuses tuleks tabeldusklahvi vajutamisel ühelt juhtelemendilt järgmisele liikuda. Iga uus lisatud juhtelement paigutatakse automaatselt selle seeria lõppu. Dialoogis Liikumisjärjestus saad selle seeria järjestust vastavalt oma soovidele kohandada.

Lisaks saad juhtelemendi registri määrata selle eriomaduste kaudu, kui sisestad soovitud väärtuse juhtelemendi dialoogi Omadused sektsioonis Järjestus.

Tabeldusklahviga ligipääs grupi sees olevale raadionupule on vaid siis, kui ühe raadionupu olekuks on seatud "valitud". Kui oled kujundanud raadionuppude grupi, kus ühegi nupu olekuks pole seatud "valitud", puudub kasutajal klaviatuuri abil ligipääs grupile ja kõikidele raadionuppudele.

Juhtelemendid

Esitab vormi kõigi juhtelementide loendi. Need juhtelemendid saab valida tabeldusklahviga antud järjestuses ülal alla. Liikumisjärjestuses soovitud asukoha määramiseks vali juhtelement loendis Juhtelemendid.

Nihuta üles

Klõpsa nupul Nihuta üles, et nihutada valitud juhtelement liikumisjärjestuses ühe koha võrra ülespoole.

Nihuta alla

Klõpsa nupul Nihuta alla, et nihutada valitud juhtelement liikumisjärjestuses ühe koha võrra allapoole.

Automaatne sortimine

Klõpsa nupul Automaatme sortimine, et sortida juhtelemendid automaatselt vastavalt nende asukohale dokumendis.

Palun toeta meid!