Sündmused

Kaardilehe Sündmused abil saad määrata makro teatud sündmustele, mis vormil esinevad.

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


Sündmuse makroga linkimiseks kirjuta esmalt makro, mis sisaldab kõiki käske, mis käivitatakse sündmuse toimumisel. Seejärel määra makro vastavalt sündmusele - selleks klõpsa vastava sündmuse kõrval nupul ... . Avatakse dialoog Makro määramine, kus saad valida makro.

Järgmised toimingud saab konfigureerida üksikult. See tähendab, et saad toimingu kirjeldamiseks oma dialooge kasutada:

  1. veateate kuvamine,

  2. kustutamise kinnitamine (andmekirjete puhul),

  3. parameetrite päring,

  4. sisestuse kontrollimine andmekirje salvestamisel.

Näiteks saad andmekirje kustutamisel väljastada "kustutamise kinnitamise" taotluse (nt "Kas soovid kliendi xyz kindlasti kustutada?.

Märkuse ikoon

Dialoogis kuvatud sündmusi ei saa otse redigeerida. Sündmuse loendist kustutamiseks vajuta kustutusklahvi (Delete).


Järgnevalt on esitatud ja kirjeldatud kõik vormi sündmused, mida saab makroga linkida.

Enne edastamist

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Enne kirje muutmist

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Enne kirje muutmist

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Enne mahalaadimist

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Enne uuendamist

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Pärast uuendamist

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Enne lähtestamist

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Vorm lähtestatakse, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud:

  1. Kasutaja klõpsab (HTML) nupul, mis on määratud lähtestamise nupuna.

  2. Andmeallikaga lingitud vormis luuakse uus ja tühi kirje. Näiteks viimases kirjes võidakse klõpsata nupul Järgmine kirje.

Pärast lähtestamist

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Enne uuesti laadimist

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Ilmnes tõrge

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Kinnita kustutamist

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Laadimisel

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Mahalaadimisel

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Pärast kirje muutmist

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Pärast kirje muutmist

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Täida parameetrid

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Siin on ":nimi" laadimisel täidetav parameeter. Võimalusel täidetakse parameeter põhivormist automaatselt. Kui parameetrit ei saa täita, kutsutakse see sündmus ja lingitud makro saab parameetri täita.

Uuesti laadimisel

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Palun toeta meid!