Lisateave kuupäevaväljade kohta

When you enter a year using two digits, the corresponding four digit value is determined by a setting in - LibreOffice - General. For example, if 1935 is set as the lower limiting value and you enter 34 as a date value, then the result is 2034 instead of 1934.

Eelmääratud piirväärtus salvestatakse iga dokumendi jaoks.

LibreOffice käsitleb aastaid neljakohalistena, seega on näiteks vahe kuupäevade 1.1.99 ja 1.1.01 vahel kaks aastat. Säte Kahekohalised aastaarvud võimaldab kasutajal määrata, milliseid aastaid käsitletakse hilisemana kui 2000. Näitena, kui määrata siin aasta 1930 või hilisem, siis kirjet "1.1.20" käsitletakse kui 1.1.2020, mitte aga kui 1.1.1920.

Palun toeta meid!