Juhtvälja kontekstimenüü

Juhtvälja kontekstimenüü sisaldab järgnevaid käske.

Asendamine

Avab alammenüü, kus saab valida dokumendis valitud juhtelementi asendava juhtelemendi tüübi. Uuele juhtelemendile kantakse üle nii palju omadusi kui võimalik.

Tekstikast

Valitud juhtelement muudetakse tekstikastiks.

Nupp

Valitud juhtelement muudetakse nupuks.

Pealdis

Valitud juhtelement muudetakse pealdiseks.

Loendiboks

Valitud juhtelement muudetakse loendiboksiks.

Märkeruut

Valitud juhtelement muudetakse märkeruuduks.

Raadionupp

Valitud juhtelement muudetakse raadionupuks.

Liitboks

Valitud juhtelement muudetakse liitboksiks.

Pildinupp

Valitud juhtelement muudetakse pildinupuks.

Faili valimine

Valitud juhtelement muudetakse faili valiku nupuks.

Kuupäevaväli

Valitud juhtelement muudetakse kuupäevaväljaks.

Kellaaja väli

Valitud juhtelement muudetakse kellaaja väljaks.

Arvuväli

Valitud juhtelement muudetakse arvuväljaks.

Rahaväli

Valitud juhtelement muudetakse rahaväljaks.

Mustriväli

Valitud juhtelement muudetakse mustriväljaks.

Pilt

Valitud juhtelement muudetakse pildiks.

Vormindatud väli

Valitud juhtelement muudetakse vormindatud väljaks.

Palun toeta meid!