Vormi nimeruumid

Kasuta seda dialoogi nimeruumide korraldamiseks. Dialoogi saab avada andmenavigaatori dialoogi 'Tingimuse lisamine' kaudu.

Nimeruumid

Kuvab hetkel vormi jaoks defineeritud nimeruumid.

Lisa

Lisab loendisse uue nimeruumi.

Kasuta prefiksi ja URL-i sisestamiseks dialoogi Nimeruumi lisamine.

Redigeeri

Redigeerib valitud nimeruumi.

Kasuta prefiksi ja URL-i muutmiseks dialoogi Nimeruumi redigeerimine.

Kustuta

Kustutab valitud nimeruumi.

Palun toeta meid!