Üldine

Siin saab määrata dokumendi PDF-failiks eksportimise üldised sätted: leheküljevahemiku, piltide käsitlemise, vesimärgistamise, vormi loomise jm.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Export As - Export as PDF - General tab.


Ekraanipilt PDF-i ekspordi üldistest sätetest

Vahemik

Määrab PDF-faili kaasatavate lehekülgede eksportimise sätted.

Kõik

Ekspordib kõik määratud trükialad. Kui trükialasid pole määratud, eksporditakse terve dokument.

Leheküljed

Ekspordib tekstikasti sisestatud numbritega leheküljed.

Lehekülgede vahemiku eksportimiseks tuleb kasutada vormingut 3-6. Üksikute lehtede trükkimiseks tuleb kasutada vormingut 7,9,11. Vajadusel võib ka erinevaid vorminguid kombineerida, näiteks nii: 3-6,8,10,12.

Valik

Ekspordib aktiivse valiku.

PDF-faili kuvamine pärast eksporti

Avab loodud PDF-faili süsteemi vaikimisi PDF-i vaatamise rakenduses.

Pildid

Määrab PDF-i ekspordisätted dokumendis leiduvate piltide jaoks.

Kadudeta tihendus

Valib piltide kadudeta pakkimise. Kõik pikslid säilitatakse.

JPEG-tihendus

Vali piltide JPEG pakkimise tase. Kõrge kvaliteeditaseme puhul säilitatakse peaaegu kõik pikslid. Madala kvaliteeditaseme juures läheb osa piksleid kaotsi ja tekib moonutusi, kuid failide suurus on väiksem.

Kvaliteet

Sisesta JPEG pakkimise kvaliteeditase.

Eraldusvõime vähendamine

Valimise korral vähendatakse piltide lahutust väiksemale arvule pikslitele tolli kohta.

Vali eksporditud piltide lahutus.

note

Põimitud eelvaatega EPS-piltidest eksporditakse ainult eelvaade. Ilma eelvaateta EPS-pildid eksporditakse tühjade kohahoidjatena.


Vesimärk

Loodava faili lehekülgede taustale saab lisada keskjoondatud vertikaalse helerohelise vesimärgi, mida lähtedokumendis ei leidu.

Leheküljed vesimärgistatakse

Märkimisel lisatakse vesimärk.

Tekst

Sisesta siia vesimärgi tekst.

note

Vesimärgi paigutust, suunda ega suurust pole võimalik muuta. Lähtedokumendis vesimärki ei salvestata.


Üldine

Määrab PDF-ina eksportimise üldised sätted.

Hübriid-PDF (põimitud ODF-failiga)

Selle sätte abil saab dokumendi eksportida PDF-failina, mis sisaldab kahte failivormingut: PDF ja ODF. PDF-i lugemise rakendustes käitub see tavalise PDF-failina, aga LibreOffice'is on täielikult muudetav.

Archival (PDF/A, ISO 19005)

Märkimisel eksporditakse PDF/A-3b, PDF/A-2b või PDF/A-1b vormingusse. Loodavasse PDF-faili põimitakse kõik lähtedokumendis kasutatud fondid ning kirjutatakse PDF-i sildid. Selle põhieesmärk on luua elektrooniline dokument, mille välimus ei sõltu seadmest või rakendusest ning mis seega sobib pikaajaliseks säilitamiseks.

note

PDF/A-2b on soovitatav enamikule kasutajatest, kuna see võimaldab piltide ja kujundite puhul kihte ja läbipaistvust. Ühtlasi pakub see paremat pakkimist (JPEG 2000) kui PDF/A-1b, andes enamasti tulemuseks väiksemad failid. PDF/A-3b lubab teiste failivormingute põimimist, muidu on aga identne PDF/A-2b-ga.


Universal Accessibility (PDF/UA)

Creates a universal accessibility-complying PDF file that follows the requirements of PDF/UA (ISO 14289) specifications.

Siltidega PDF (koos dokumendi struktuuriga)

Märkimisel luuakse siltidega PDF. See võib loodava faili mahtu kõvasti suurendada.

Siltidega PDF sisaldab teavet dokumendi sisu struktuuri kohta. See võib olla kasulik dokumendi kuvamisel erinevate ekraanidega seadmete abil, samuti ekraanilt lugemise tarkvara kasutamisel.

PDF-vormi loomine

Vali PDF-vormi loomiseks. Vormi saab täita ja printida PDF-dokumendi kasutaja.

Andmete edastamise vorming

Vali vorming, milles kaasatakse vormid PDF-failidesse.

Vali andmete vorming, mida soovid saatjalt saada: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML või XML.

See säte tühistab juhtelemendi omaduse URL, mis on määratud dokumendis.

Korduvate väljanimede lubamine

Võimaldab genereeritavas PDF-failis mitme välja jaoks sama väljanime kasutada. Kui see ruut on märkimata, genereeritakse eksportimisel väljadele ainukordsed nimed.

Struktuur

Sets options for diverse features such as outlines, comments, page layout.

Liigenduse eksportimine

Select to export all headings in Writer documents as PDF bookmarks.

note

Only paragraphs with Outline level 1–10 will be exported. The name of the Paragraph Style is irrelevant. For example, the default version of Paragraph Style Title is not exported when its Outline level is None. To see a paragraph’s Outline level, choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.


Märkused PDF-i annotatsioonidena

Märkimisel eksporditakse Writeri või Calci dokumentide märkused PDF-i annotatsioonidena.

Kui soovid eksportida Writeri dokumentide märkused nii, nagu neid LibreOffice'is näidatakse, vali - LibreOffice Writer - Printimine ning märgi jaotises Märkused ruut Veeristel. Eksporditavad leheküljed skaleeritakse sel juhul väiksemaks ja märkused paigutatakse nende veeristele.

Eksporditakse automaatselt lisatavad tühjad leheküljed

If switched on, automatically inserted blank pages are exported to the PDF file. This is best if you are printing the pdf file double-sided. Example: In a book a chapter paragraph style is set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, LibreOffice inserts an even numbered blank page. This option controls whether to export that even numbered page or not.

Viidatud XObject'ide kasutamine

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Üldine

Algvaade

Kasutajaliides

Lingid

Turvalisus

Digital Signatures

[text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found].

Palun toeta meid!