Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Edit - Paste Special.


Paste Unformatted Text

Paste only the text contents, without any formatting.

Paste Special

Asetab lõikepuhvri sisu aktiivsesse dokumenti, kusjuures asetatava sisu vormingut on võimalik määrata.

Palun toeta meid!