Digiallkirjad

Lisab dokumendile digiallkirjad või eemaldab need. Võimalik on kasutada ka sertifikaatide vaatamise dialoogi.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Teave digiallkirjade kohta

You must save a file before you can apply a digital signature to the file.

You must save a file in OpenDocument format or OOXML format or export to PDF before you can apply an X509 digital signature to the file. You must save a file in OpenDocument format and have GnuPG installed on your system before you can apply an OpenPGP digital signature to the file.

The signature will be a XAdES signature for ODF and OOXML, PAdES signature for PDF.

Nimekiri

Kuvab aktiivse dokumendi digiallkirjad.

Ikoon "Allkirjastatud" Ikoon märgib kehtivat digiallkirja, samas kui hüüumärk Ikoon märgib kehtetut digiallkirja.

Vaata ka: Digiallkirjad.

Näita sertifikaati

Avab dialoogi Sertifikaadi vaatamine.

Allkirjasta dokument

Avab dialoogi Sertifikaadi valimine.

Eemalda

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Palun toeta meid!