Digiallkirjad

Lisab dokumendile digiallkirjad või eemaldab need. Võimalik on kasutada ka sertifikaatide vaatamise dialoogi.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Teave digiallkirjade kohta

Nimekiri

Kuvab aktiivse dokumendi digiallkirjad.

Ikoon "Allkirjastatud" Ikoon märgib kehtivat digiallkirja, samas kui hüüumärk Ikoon märgib kehtetut digiallkirja.

Vaata ka: Digiallkirjad.

Võimalusel kasutatakse AdES-ile vastavat allkirja

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Näita sertifikaati

Avab dialoogi Sertifikaadi vaatamine.

Allkirjasta dokument

Avab dialoogi Sertifikaadi valimine.

Eemalda

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Palun toeta meid!