Hanguli/hanja sätted

Määra hanguli-hanja teisenduse sätted.

Kasutaja sõnastikud

Loetleb kõik kasutaja määratud sõnastikud. Sõnastiku kasutamiseks vali selle ees seisev märkekast. Sõnastiku kasutamise vältimiseks eemalda märkekastist valikumärk.

Uus

Avab uue sõnastiku dialoogi, kus saab luua uue sõnastiku.

Nimi

Sisesta sõnastiku nimi. Uue sõnastiku kuvamiseks loendikastis Kasutaja sõnastikud klõpsa Sobib.

Redigeeri

Avab dialoogi Kohandatud sõnastiku muutmine, kus saab redigeerida kõiki kasutaja määratud sõnastikke.

Kustuta

Kustutab valitud kasutaja sõnastiku.

Sätted

Määrab lisasätted kõigile sõnastikele.

Tagasõna ignoreerimine

Ignoreerib otsingul sõnastikust korea sõnade lõpus seisvaid positsioonimärke.

Hiljuti kasutatud kirjeid näidatakse esimesena

Viimati valitud asendusvastet kuvatakse nimekirjas esimese kirjena.

Kõik unikaalsed kirjed asendatakse automaatselt

Sõnad, millele on ainult üks asendusvaste, asendatakse automaatselt.

Palun toeta meid!