XML-filtri väljund

Loetleb XML-filtri testimise tulemused.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


XSLT laaditabeli impordi või ekspordi testimise tulemus näitab XML-filtri väljundi aken. Soovi korral võib ka filtri väljundit valideerida.

Valideeri

Valideerib XML-filtri väljundi akna sisu.

Aken jaotub kahte ossa, valideerimise tulemust näeb alumises osas.

Palun toeta meid!