Üldine

Sisesta või redigeeri XML-filtri üldist teavet.

Selle käsu kasutamiseks...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Filtri nimi

Sisesta nimi, mida näidatakse dialoogi XML-filtri sätted loendikastis. Sisestada tuleb unikaalne nimi.

Rakendus

Vali rakendus, mida soovid koos filtriga kasutada.

Failitüübi nimi

Sisesta nimi, mida näidatakse failidialoogides väljal Faili tüüp. Sisestada tuleb unikaalne nimi. Importfiltrite korral näeb seda nime dialoogi Avamine väljal Faili tüüp. Eksportfiltrite korral näeb seda dialoogi Eksport väljal Faili vorming

Faililaiend

Sisesta faililaiend, mida kasutatakse juhul, kui fail avatakse ilma filtrit valimata. LibreOffice otsustab faililaiendi alusel, millist filtrit kasutada.

Märkused

Sisesta kommentaar (pole kohustuslik).

Palun toeta meid!