Sündmused

Määrab makrod programmi sündmustele. Määratud makro käivitatakse automaatselt iga kord valitud sündmuse toimumisel.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Kohanda - kaart Sündmused


Salvestamise asukoht

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Märkuse ikoon

Makro, mis on salvestatud koos dokumendiga, saab käivituda ainult siis, kui avatud on just see dokument.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Makro omistamine

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

Märkuse ikoon

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Eemalda makro

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Palun toeta meid!