LibreOffice Basic Library Organizer

The dialog let you organize LibreOffice modules and dialogs into libraries. You can also import and export Basic libraries into files or extensions.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button.


Module and Dialog tab pages

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module or Dialog

Lists the existing modules or dialogs.

Edit

Opens the selected module or dialog for editing.

New (module)

Opens the editor and creates a new module.

New (dialog)

Opens the editor and creates a new dialog.

Teekide kaart

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Asukoht

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

Library

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

Edit

Avab LibreOffice BASICu redaktori valitud teegi redigeerimiseks.

Parool

Assigns or edits the password for the selected library.

Uus

Loob uue teegi.

Name

Enter a name for the new library or module.

Import

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Export

Avab dialoogi valitud teegi eksportimiseks kas laiendusena või BASICu teegina.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

Palun toeta meid!