LibreOffice BASICu makrod

Avab makrode korraldamise dialoogi.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makro nimi

Kuvab valitud makro nime. Nime panemiseks või muutmiseks tuleb nimi siia kirjutada.

Makro allikas / Salvestuskoht

Loendab teegid ja moodulid, kust saad makrosid avada või kuhu saad makrosid salvestada. Selleks, et salvestada makro konkreetse dokumendiga, ava vastav dokument ning seejärel ava see dialoogiaken.

Käivita / Salvesta

Käivitab või salvestab aktiivse makro.

Omista

Avab kohandamise dialoogi, kus saab valitud makro omistada menüükäsule, tööriistariba nupule või sündmusele.

Redigeeri

Käivitab LibreOffice BASICu redaktori ning avab valitud makro redigeerimiseks.

Uus / Kustuta

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Uus teek

Salvestab loodud makro uude teeki.

Uus moodul

Salvestab loodud makro uude moodulisse.

Organizer

Avab dialoogiakna Makrode korraldaja, kus saab lisada, redigeerida või kustutada olemasolevaid makrode mooduleid, dialooge ning teeke.

Palun toeta meid!