Customize

Määrab number- või täpploendite vormindussätted. Vajadusel saab erinevaid vormindussätteid rakendada ka loendi hierarhia üksikutele tasemetele.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page.


Vali tase või tasemed, mille vormindust soovid muuta, ja määra soovitud vormindus.

Tase

Vali tase, mille vormindussätteid soovid määrata. Valitud tase tõstetakse eelvaate alal esile.

Number

Nummerdus

Määra valitud tasemete nummerdamise stiil.

Valik

Kirjeldus

1, 2, 3, ...

Araabia numbrid

A, B, C, ...

Suured tähed

a, b, c, ...

Väikesed tähed

I, II, III, ...

Rooma numbrid (suurtähtedega)

i, ii, iii, ...

Rooma numbrid (väiketähtedega)

1., 2., 3., ...

Ordinal numerals

Üks, Kaks, Kolm, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Tähtnummerdus suurtähtedega

a,... aa,... aaa,...

Tähtnummerdus väiketähtedega

Täpp

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Kuvab täpi jaoks pildi. Vali see säte ja seejärel klõpsa kasutatava pildifaili asukoha leidmiseks Vali. Pilt põimitakse dokumenti.

Lingitud pilt

Kuvab täpi jaoks pildi. Vali see säte ja seejärel klõpsa kasutatava pildifaili asukoha leidmiseks Vali. Pilt lisatakse pildifaili lingina.

Puudub

Nummerduse stiili ei rakendata.


See, milliseid välju kuvatakse, sõltub loendis Nummerdus valitud stiilist.

Enne

Sisesta märk või tekst, mis kuvatakse enne nummerduse tähist.

Pärast

Sisesta märk või tekst, mis kuvatakse pärast nummerduse tähist. Näiteks selleks, et luua nummerdatud loendit, mis kasutab stiili "1.)", tuleb sellele väljale sisestada ".)".

Alustav koht

Sisesta aktiivse taseme jaoks uus arv, millest nummerdust alustatakse.

Piltide sätted:

Vali...

Vali pilt või määra tärnina kasutatava pildi faili asukoht.

Laius

Sisesta pildi laius.

Kõrgus

Sisesta pildi kõrgus.

Hoitakse proportsioonis

Säilitab pildi suuruse proportsioonid.

Joondus

Vali pildi joonduse sätted.

Palun toeta meid!