Nummerdus ja täpid

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Bullets and Numbering.

Vormindusribal klõpsa

Icon bullet list

Täpid sees/väljas


Nummerdamine ja nummerdusstiilid

Üksikute lõikude täppide ja nummerduse väljalülitamine

Dialoogis Nummerdus ja täpid on järgmised kaardid:

Täpploend

Kuvab erinevaid täpploendite stiile, mida on võimalik rakendada.

Märkuse ikoon

Lõikude nummerdus ja täpid on toetatud vaid programmides Writer, Impress ja Draw.


Numbering Style

Kuvab erinevaid nummerdamise stiile, mida on võimalik rakendada.

Liigendus

Kuvab erinevaid liigenduse stiile, mida on võimalik rakendada hierarhiliste loendite puhul. LibreOffice toetab liigendatud loendite puhul kuni üheksat liigendustaset.

Image

Kuvab erineva pildi, mida saad täpploendis täpina kasutada.

Paigutus

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Määrab number- või täpploendite vormindussätted. Vajadusel saab erinevaid vormindussätteid rakendada ka loendi hierarhia üksikutele tasemetele.

Palun toeta meid!