Keeleomased sätted

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Määrab asendamise kirjutamisel [K] ja/või olemasoleva teksti muutmisel [M].

Prantsuskeelses tekstis teatud kirjavahemärkide ette sisetühiku lisamine

Kui teksti keeleks on määratud prantsuse (Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg, Monaco või Šveits), lisatakse sisetühik ":", ";", "!", "?" ja "%" ette, ning kui prantsuse (Kanada), siis ainult ":" ette.

Ingliskeelses tekstis järgarvude lõppude vormindamine (1st -> 1^st)

Ingliskeelses tekstis vormindatakse tähed järgarvudes (nt 1st, 2nd, 3rd) ülakirjana. Nt muudetakse "1st" kujule "1st".

Märkuse ikoon

Note that this only applies to languages that have the convention of formatting ordinal numbers as superscript.


Ungarikeelse teksti translitereerimine vanaungari ruunitähestikku, kui teksti suund on paremalt vasakule

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Keerulise tekstipaigutusega keeled

<< ja >> asendamine jutumärkidega « ja »

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Single Quotes / Double Quotes

Määrab asendusmärgid ühe- ja kahekordsetele jutumärkidele.

Asendatakse

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Algusemärk

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Lõpumärk

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Vaikeväärtus

Resets the quotation marks to the default symbols.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Palun toeta meid!