Asendamine

Redigeerib asendustabelit, mida kasutatakse sõnade või lühendite automaatseks asendamiseks või korrigeerimiseks dokumendis.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Asendamine


Asendused ja erandid:

Vali keel, mille jaoks asendamise reegleid luuakse või muudetakse. Esmalt otsib LibreOffice erandeid keeles, mis on määratud kursori aktiivses asukohas, ja seejärel ülejäänud keeltes.

Asendustabel

Loetleb sõnad, millega asendatakse teksti sisestamise ajal sõnad või lühendid. Kirje lisamiseks tuleb väljadele Asenda ja sõnaga: sisestada vastavad sõnad ning klõpsata nupul Uus. Kirje redigeerimiseks tuleb kirje valida, muuta teksti väljal sõnaga: ja klõpsata nupul Asenda. Kirje kustutamiseks tuleb see valida ning klõpsata nupul Kustuta.

Automaatkorrigeerimise funktsiooni saab kasutada ka määratud märgivorminduse omistamiseks sõnale või lühendile. Selleks tuleb dokumendis valida vormindatud tekst, avada käesolev dialoog, puhastada märkeruut Ainult tekst ja sisestada väljaleAsenda asendatav tekst.

Asenda

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Nõuande ikoon

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


sõnaga:

Sisesta tekst, pilt, paneel või OLE-objekt, mis asendab väljal Asendus oleva teksti. Kui dokumendis on enne dialoogi avamist tekst, pilt, paneel või OLE-objekt valitud, siis on see väli juba täidetud.

Ainult tekst

Salvestab kirje väljal sõnaga: ilma vorminduseta. Kui asendamine sooritatakse, siis kasutab asendustekst sama vormingut ümbritseva tekstiga.

Uus

Lisab või asendab asendustabeli kirje.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid ilma kinnitust nõudmata.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Palun toeta meid!