Sätted

Märgista sätted, mis määravad vigade automaatse korrigeerimise kirjutamise ajal, ning klõpsa nupul Sobib.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Asendustabeli kasutamine

Kui dokumenti kirjutada tähekombinatsioon, mis vastab lühendile asendustabelis, siis asendatakse see lühend asendustekstiga.

KAhe SUure algustähe parandamine

Kui "SÕna" algusesse kirjutada kõrvuti kaks suurtähte, siis teine täht asendatakse automaatselt väiketähega.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Iga lause esimese tähe muutmine suurtäheks

Capitalizes the first letter of every sentence

Automaatne *paks*, /kaldu/, -läbikriipsutatud- ja _allajoonitud_ kiri

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Märkuse ikoon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-ide tuvastamine

Loob URL-i sisestamisel automaatselt hĂĽperlingi.

Kriipsude asendamine

Asendab ühe või kaks lühikest sidekriipsu mõttekriipsuga (vaata järgnevat tabelit).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Sisestatav tekst:

Saadav tulemus:

A - B (A, tĂĽhik, miinus, tĂĽhik, B)

A – B (A, tühik, lühike mõttekriips, tühik, B)

A -- B (A, tĂĽhik, miinus, miinus, tĂĽhik, B)

A – B (A, tühik, lühike mõttekriips, tühik, B)

A--B (A, miinus, miinus, B)

A—B (A, pikk mõttekriips, B)
(vaata märkust tabeli all)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, miinus, B)

A-B (muutmata)

A -B (A, tĂĽhik, miinus, B)

A -B (muutmata)

A --B (A, tĂĽhik, miinus, miinus, B)

A –B (A, tühik, lühike mõttekriips, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


TopelttĂĽhikute eiramine

Asendab kaks või enam kõrvutiasuvat tühikut ühe tühikuga.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Palun toeta meid!