Sätted

Märgista sätted, mis määravad vigade automaatse korrigeerimise kirjutamise ajal, ning klõpsa nupul Sobib.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Sätted


Asendustabeli kasutamine

Kui dokumenti kirjutada tähekombinatsioon, mis vastab lühendile asendustabelis, siis asendatakse see lühend asendustekstiga.

KAhe SUure algustähe parandamine

Kui "SÕna" algusesse kirjutada kõrvuti kaks suurtähte, siis teine täht asendatakse automaatselt väiketähega.

Iga lause esimese tähe muutmine suurtäheks

Muudab iga lause esimese tähe automaatselt suurtäheks.

Automaatne *paks*, /kaldu/, -läbikriipsutatud- ja _allajoonitud_ kiri

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Märkuse ikoon

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL-ide tuvastamine

Loob URL-i sisestamisel automaatselt hĂĽperlingi.

Kriipsude asendamine

Asendab ühe või kaks lühikest sidekriipsu mõttekriipsuga (vaata järgnevat tabelit).

Tekst asendatakse pärast lõpuvahe sisestamist (tühik, tabulaator, reavahetus). Järgnevas tabelis tähistavad A ja B teksti, mis võib koosneda tähtedest A kuni y ja numbritest 0 kuni 9.

Sisestatav tekst:

Saadav tulemus:

A - B (A, tĂĽhik, miinus, tĂĽhik, B)

A – B (A, tühik, lühike mõttekriips, tühik, B)

A -- B (A, tĂĽhik, miinus, miinus, tĂĽhik, B)

A – B (A, tühik, lühike mõttekriips, tühik, B)

A--B (A, miinus, miinus, B)

A—B (A, pikk mõttekriips, B)
(vaata märkust tabeli all)

A-B (A, miinus, B)

A-B (muutmata)

A -B (A, tĂĽhik, miinus, B)

A -B (muutmata)

A --B (A, tĂĽhik, miinus, miinus, B)

A –B (A, tühik, lühike mõttekriips, B)


Märkuse ikoon

Kui teksti keeleks on määratud ungari või soome keel, asendatakse kaks sidekriipsu stringis A--B lühikese, mitte pika mõttekriipsuga.


TopelttĂĽhikute eiramine

Asendab kaks või enam kõrvutiasuvat tühikut ühe tühikuga.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Palun toeta meid!