Sõnastiku redigeerimine

Hiina transliteratsiooni terminite redigeerimine.

Selle käsu kasutamiseks...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000406.xhp#chineseedit not found).


Märkuse ikoon

Selle dialoogi abil saab transliteratsiooni sõnastiku kirjeid redigeerida, lisada ja kustutada. Transliteratsiooni sõnastik failitee nimi on user/wordbook/commonterms.ctd. Selle faili vaikekirjeid ei saa kustutada.


Traditsiooniline hiina kiri lihtsustatud hiina kirjaks

Teisendab traditsioonilise hiina kirja lihtsustatud hiina kirjaks.

Lihtsustatud hiina kiri traditsiooniliseks hiina kirjaks

Teisendab lihtsustatud hiina kirja traditsiooniliseks hiina kirjaks.

Pöördseostamine

Lisab loendisse automaatselt iga sisestatud muudatuse kohta pöördseostamise suuna.

Termin

Sisesta tekst, mida soovid asendada seostatud terminiga.

Seostamine

Sisesta tekst, mida soovid, et termin asendaks.

Omadus

Määrab valitud termini klassi.

Lisa

Lisab termini transliteratsiooni sõnastikku. Kui termin on juba sõnastikus, siis eelistatakse kasutamisel uut terminit.

Muuda

Salvestab muudetud kirje andmebaasi faili.

Kustuta

Eemaldab valitud kasutaja määratud kirje sõnastikust.

Palun toeta meid!