Kirjutamise abivahendid

Võimaldab valida kasutaja määratud sõnastikke ning õigekirjakontrolli reegleid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Õigekiri, seejärel klõpsa nuppu Sätted


Kasutaja sõnastikud

Loetleb saadolevad kasutaja sõnastikud. Märgista sõnastikud, mida soovid kasutada õigekirja kontrollimisel ja poolitamisel.

Uus

Avab dialoogi Uus sõnastik, milles saab anda nime uuele kasutaja määratud sõnastikule või erandite sõnastikule ning määrata selle sõnastiku keele.

Uus sõnastik

Sektsioonis Sõnastik saab anda nime uuele kasutaja määratud sõnastikule või erandite sõnastikule ning määrata selle sõnastiku keele.

Nimi

Määrab uue kasutaja määratud sõnastiku nime. Faililaiend "*.DIC" lisatakse automaatselt.

Keel

Keele valimisega saab kasutaja määratud sõnastiku kasutamist piirata. Kui valida Kõik, siis kasutatakse sõnastikku sõltumata aktiivsest keelest.

Välistussõnastik (-)

Võimaldab hoiduda teatud sõnadest tekstis. Sel viisil saab koostada kõigi ebasoovitavate sõnade sõnastiku. Kui see sõnastik on aktiivne, antakse kasutajale õigekirja kontrollimise ajal teada, et kirjutatud sõnast oleks soovitatav hoiduda.

Muuda

Avab dialoogi Kohandatud sõnastiku muutmine, milles saab kasutaja määratud sõnastikku sõnu lisada või redigeerida olemasolevaid kirjeid.

Dialoogis Kohandatud sõnastiku muutmine on võimalik sõnastikku lisada uusi või redigeerida olemasolevaid sõnu. Välistussõnastiku redigeerimisel on dialoogile lisatud võimalus asendussõna määramiseks. Õigekirja kontrolli käigus pakutakse see välja asendusettepanekuna. Eesti keele puhul tuleb tähele panna, et välistusloendisse tuleks eraldi lisada kõik probleemse sõna käände- või pöördevormid.

Sõnastiku redigeerimise alguses kontrollib programm sõnastikufaili staatust. Kui fail on kirjutuskaitstud, ei saa seda muuta. Nupud Uus ja Kustuta on sel juhul deaktiveeritud.

Sõnastik

Määrab redigeeritava sõnastiku.

Eiratavate sõnade loend [Kõik] sisaldab kõiki sõnu, mis on õigekirja kontrollimise ajal märgitud käsuga Eira. See nimekiri kehtib ainult aktiivse õigekirjakontrolli seansi jaoks.

note

Eiratavate sõnade loendit ei saa deaktiveerida ega kustutada. Kustutada saab ainult tema sisu. Seda tehakse ka automaatselt igal LibreOffice'i sulgemisel.


Keel

Omistab valitud sõnastikule uue keele.

Sõna

Siia saab sisestada uue sõna sõnastikku lülitamiseks. Allpool olevas loendis on näha kohandatud sõnastiku praegune sisu. Sõna valimisel loendist kuvatakse see tekstiväljal. Kui sisestada sõna järele võrdusmärk, näiteks "Automaatlõpetamine=", siis sõna ei poolitata automaatselt, samuti ei anta selle kohta poolitamise soovitust. Kui sisestada aga "Automaat=lõpetamine", siis poolitatakse sõna või soovitatakse poolitamist võrdusmärgi kohal.

Poolitamisel toimuvate erimuutuste tähistamiseks saab võrdusmärgi asemel kasutada kandiliste sulgude plokki. Võimalikud muutused on järgmised. (1) Märkide lisamine, nt tug[g]gumi annab tulemuseks rootsi liitsõna "tuggummi" korrektse poolituse "tugg- gummi", s.t poolituskoha ette lisatakse "g". (2) Määratud arvu märkide eemaldamine, nt paral·[1]lel annab tulemuseks katalaani sõna "paral·lel" korrektse poolituse "paral- lel", s.t eemaldatakse üks märk enne poolituskohta. (3) Märkide lisamine ja eemaldamine, nt cafee[2é]tje annab tulemuseks hollandi sõna "cafeetje" korrektse poolituse "café- tje", s.t eemaldatakse kaks märki enne poolituskohta ja lisatakse "é".

Asendus / Käitub nagu

See väli on saadaval üksnes siis, kui muudad välistussõnastikku või keelespetsiifilist sõnastikku. Välistussõnastiku puhul määrab väli ebasoovitatavale või veaohtlikule sõnavormile pakutava asenduse. Keelespetsiifilise sõnastiku puhul peab see väli sisaldama õigekirjakontrollile tuntud (liht)sõna, mida õigekirjakontroll siis võimalike muutevormide või liitsõnade "mallina" kasutab. Näiteks kui kohandatud eesti keele sõnastikku lisada uus sõna "falafel", mis peab käituma nagu "kavaler", siis tunneb õigekirjakontroll ära ka vormid "falafeli", "falafele", "falafelidega" jne.

Uus

Lisab väljal Sõna oleva sõna kohandatud sõnastikku. Erandite sõnastiku puhul lisatakse ka sõna väljalt Asendamine.

Sätted

Siin määratakse õigekirjakontrolli ja poolitamise sätted.

Muuda

Vajadusel mõnda väärtust muuta tuleb valida kirje ja vajutada nupule Redigeeri. Ilmub dialoog uue väärtuse sisestamiseks.

Suurtähtedega kirjutatud sõnade kontrollimine

Määrab, et õigekirjakontroll hõlmab ka suurtähtedega kirjutatud sõnu.

Numbreid sisaldavate sõnade kontrollimine

Õigekirjakontrolli käigus kontrollitakse ka numbreid sisaldavaid sõnu.

Kontrollimine eriregioonides

Lubab õigekirjakontrollil kontrollida eriregioone, nagu joonistuste tekst.

Ă•igekirja kontrollimine kirjutamisel

Õigekirja kontrollitakse teksti sisestamise ajal automaatselt ja vigased sõnad joonitakse alla.

Kirjavigu eristatakse dokumendis punase allajoonimisega. Kui asetada niimoodi märgitud sõna kohale kursor, siis saab avada kontekstimenüü asendussoovituste kuvamiseks. Loendist mõne sõna valimisel asendab see kahtlusaluse sõna. Kui nüüd teha sama viga uuesti, märgitakse see jälle veaks.

Et lisada sõnade paar Automaatkorrektuuri asendustabelisse, tuleb avada Automaatkorrektuuri kontekstimenüü ja valida Automaatkorrektuur. Alammenüüst tuleb valida sõna. Sõna asendatakse ja sama sõnapaar lisatakse asendustabelisse.

Minimaalne poolituseks vajalike märkide arv sõnas

Määrab vähima märkide arvu sõnas, mille puhul poolitamist automaatselt rakendatakse.

Märke enne reapiiri

Määrab minimaalse märkide arvu, mis poolitamisel rea lõppu peab jääma.

Märke pärast reapiiri

Määrab minimaalse märkide arvu, mis poolitamisel järgmise rea algusesse peab jääma.

Poolitamine ilma järelepärimiseta

Määrab, et käsitsi poolitamist ei paluta kunagi. Kui väli on märkimata, siis pakutakse tundmatu sõna korral poolituse sisestamise dialoogi.

Poolitamine eriregioonides

Määrab, et poolitatakse ka allmärkustes, päistes ja jalustes.

Palun toeta meid!