Text Attributes

Määrab valitud joonises või tekstiobjektis oleva teksti paigutuse ja ankurdamise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - .


See käsk on saadaval ainult joonistusobjektide puhul, mis võivad sisaldada teksti, näiteks ristkülikud (aga mitte jooned).

Tekst

Määrab valitud joonistuses või tekstipaneelis asuva teksti paigutuse ja ankurdamise sätted.

Animeeritud tekst

Lisab valitud joonistuses paiknevale tekstile animatsiooniefekti.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!