Kustuta read

Kustutab valitud rea(d).

Selle käsu kasutamiseks...

Context menu for a row header in an open database table - Delete Rows.


Seda käsku saab kasutada ainult juhul, kui tabeliandmete ribal või standardribal on aktiveeritud ikoon Redigeerimine.

Palun toeta meid!