Rea kõrgus

Muudab aktiivse rea või valitud ridade kõrgust.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Kõrgus

Sisesta rea kõrgus, mida soovid kasutada.

Vaikeväärtus

Kohandab rea kõrguse vaikemalli suuruse alusel. Olemasolev sisu kuvatakse võib-olla vertikaalselt kärbituna. Suurema sisu sisestamisel kõrgust enam automaatselt ei suurendata.

Palun toeta meid!