Välju rühmast

Väljub rühmast nii, et rühma üksikuid elemente ei saa enam ilma rühma uuesti sisenemata redigeerida. Kui väljutakse alamrühmast, siis suletakse redigeerimiseks ainult alamrühm.

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Välju rühmast


Palun toeta meid!