Sisene rühma

Avab valitud rühma nii, et on võimalik redigeerida üksikuid rühma elemente. Kui valitud rühm sisaldab alamrühmi, siis neisse sisenemiseks tuleb käsku korrata. See käsk ei lõhu rühma alatiseks.

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Sisene rühma


Nõuande ikoon

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Palun toeta meid!