Lahtrile

Ankurdab valitud elemendi lahtrile. Ankru ikooni kuvatakse lahtri ülemises vasakus nurgas.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Palun toeta meid!