Läbipaistvus

Määra läbipaistvuse sätted objektile rakendatava täite jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Vali Vormindus - Pealkiri - Nimetus (Z-telg) - kaart Läbipaistvus (diagrammides)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Läbipaistvusrežiim

Määra läbipaistvuse tüüp, mida soovid rakendada.

Läbipaistmatu

Lülitab värvi läbipaistvuse välja. See on vaikeväärtus.

Läbipaistvus

Lülitab värvi läbipaistvuse sisse. Vali see säte ja sisesta väljale läbipaistvust iseloomustav protsent, kusjuures 0% tähistab läbipaistvuse puudumist ja 100% täielikku läbipaistvust.

Läbipaistvuse kerimisnupp

Reguleerib aktiivse täitevärvi läbipaistvust. Sisesta väärtus vahemikus 0% (läbipaistmatu) kuni 100% (läbipaistev).

Üleminek

Rakendab aktiivsele täitevärvile läbipaistvuse sujuva ülemineku. Vali see säte ning määra seejärel ülemineku omadused.

Tüüp

Vali rakendatava läbipaistvuse ülemineku tüüp.

Keskpunkt X

Sisesta ülemineku horisontaalne nihe.

Keskpunkt Y

Sisesta ülemineku vertikaalne nihe.

Nurk

Sisesta ülemineku pöördenurk.

Ääris

Sisesta väärtus, mille võrra muudetakse ülemineku läbipaistva ala suurust. Vaikeväärtus on 0%.

Algväärtus

Sisesta läbipaistvuse suhtarv ülemineku alguses, kusjuures 0% tähistab läbipaistvuse puudumist ja 100% täielikku läbipaistvust.

Lõppväärtus

Sisesta läbipaistvuse suhtarv ülemineku lõpus, kusjuures 0% tähistab läbipaistvuse puudumist ja 100% täielikku läbipaistvust.

Eelvaade

Eelvaatealas saab jälgida läbipaistvuse muutumist enne, kui see rakendatakse valitud objekti täitevärvile.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!