Kirjeldus

Omistab valitud objektile nime ja kirjelduse. Dokumendi eksportimisel on need hõlbustusvahenditele kasutatavad alternatiivsete siltidena.

Selle käsu kasutamiseks...

Open the context menu for the object - choose Description.


Pealdis

Sisesta pealdise tekst. Lühinime näidatakse HTML-is alternatiivse sildina. Hõlbustusvahendid suudavad seda teksti lugeda.

Kirjeldus

Sisesta kirjelduse tekst. Pikka kirjeldust võib kasutada keeruliste objektide või objektirühmade kirjeldamiseks ekraanilugejat omavatele kasutajatele. Kirjeldus on hõlbustusvahenditele nähtav alternatiivse sildina.

Palun toeta meid!