Läbikriipsutus

Kriipsutab valitud teksti läbi. Kui kursor asub sõnas, siis kriipsutatakse läbi sõna.

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Palun toeta meid!