Allakriipsutus

Underlines or removes underlining from the selected text.

Selle käsu kasutamiseks...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

Allakriipsutus


Kui kursor ei asu sõnas, joonitakse alla edaspidi sisestatav tekst.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Palun toeta meid!