Kaldkiri

Muudab valitud teksti kaldkirjaks. Kui kursor asub sõnas, muudetakse terve sõna kaldkirjaks. Kui valik või sõna on juba kaldkirjas, siis vormindus kaldkirjana eemaldatakse.

Kui kursor ei asu sõnas ja teksti pole valitud, siis rakendatakse fondi stiili edaspidi sisestatavale tekstile.

Selle käsu kasutamiseks...

Open context menu - choose Style - Italic.

Icon Italic

Kaldkiri


Palun toeta meid!