Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Lahtrite ühendamine võib valemites arvutusvigu tekitada.


Palun toeta meid!