Joondus (Tekstiobjektid)

Määrab aktiivse valiku joondamise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Vasakule

Joondab valitud lõigu(d) lehe vasaku ääre järgi.

Paremale

Joondab valitud lõigu(d) lehe parema ääre järgi.

Keskele

Tsentreerib valitud lõigu(d) lehe suhtes.

Rööpselt

Joondab valitud lõigu(d) lehe vasaku ja parema ääre järgi. Soovi korral saab määrata eraldi sätte lõigu viimase rea kohta, selleks tuleb valida Vormindus - Lõik - Joondus.

Palun toeta meid!