Joonda üles

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Top

Üles


Objektid joondatakse valiku kõige ülemise objekti ülemise serva järgi. Üksikute objektide joondamiseks rühmas tuleb , valida objektid, klõpsata parempoolse nupuga ja valida joondamise säte.

Palun toeta meid!