Joonda paremale

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Right

Paremale


Objektid joondatakse kõige vasakpoolsema objekti vasaku serva järgi.

Üksikute objektide joondamiseks rühmas tuleb , valida objektid, klõpsata parempoolse nupuga ja valida joondamise säte.

Palun toeta meid!