Päis

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Soovi korral võib päisele lisada ka äärised või tausta.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose Modify/New - Header tab.


Vajadusel laiendada päist lehe veeristele tuleb päisesse paigutada paneel.

Päis

Määrab päise omadused.

Päis

Adds a header to the current page style.

Sama sisu vasakul ja paremal

Even and odd pages share the same content.

Sama sisu esimesel lehekĂĽljel

Esimene lehekülg ning järgnevad paaris-/paaritud leheküljed jagavad sama sisu.

Vasak veeris

Sisesta vahe, mis jäetakse lehekülje vasaku ääre ja päise vasaku ääre vahele.

Parem veeris

Sisesta vahe, mis jäetakse lehekülje parema ääre ja päise parema ääre vahele.

Vahed

Sisesta vahe, mis jäetakse lehekülje teksti ülemise ääre ja päise alumise ääre vahele.

Kasutatakse dĂĽnaamilisi vahesid

Tühistab väljal Vahed määratud sätted ning võimaldab päisel laieneda päise ja dokumendi sisu vahelisse alasse.

Kõrgus

Sisesta päise soovitav kõrgus.

Automaatne kõrgus

Reguleerib automaatselt päise kõrgust vastavalt päise sisule.

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Rohkem

Määrab päise äärise ja taustavärvi või taustamustri.

Palun toeta meid!