Kärpimine

Kärbib või skaleerib valitud pilti. Võimalik on taastada ka pildi esialgne suurus.

Selle käsu kasutamiseks...


Kärpimine

Selles alas paikenavate sätete abil saab pilti kärpida ja skaleerida, samuti lisada pildile ümbritseva valge ala.

Hoitakse mõõtu

Säilitab pildi algse mõõtkava nii, et muutub ainult pildi suurus.

Hoitakse pildi suurust

Säilitab pildi algse suuruse nii, et muutub ainult pildi mõõtkava. Pildi mõõtkava vähendamiseks tuleb valida see säte ja sisestada allolevatele väljadele negatiivsed suurused. Pildi mõõtkava suurendamiseks tuleb väljadele sisestada positiivsed suurused.

Vasakul

Kui säte Hoitakse mõõtu on valitud, siis positiivse väärtuse korral kärbitakse pildi vasakut serva, negatiivse väärtuse korral lisatakse vasakule servale valge ala. Kui valitud on säte Hoitakse pildi suurust, siis positiivse väärtuse korral suurendatakse pildi horisontaalsuunalist mõõtkava, negatiivse väärtuse korral horisontaalsuunalist mõõtkava vähendatakse.

Paremal

Kui säte Hoitakse mõõtu on valitud, siis positiivse väärtuse korral kärbitakse pildi paremat serva, negatiivse väärtuse korral lisatakse paremale servale valge ala. Kui valitud on säte Hoitakse pildi suurust, siis positiivse väärtuse korral suurendatakse pildi horisontaalsuunalist mõõtkava, negatiivse väärtuse korral horisontaalsuunalist mõõtkava vähendatakse.

Üleval

Kui säte Hoitakse mõõtu on valitud, siis positiivse väärtuse korral kärbitakse pildi ülemist serva, negatiivse väärtuse korral lisatakse ülemisele servale valge ala. Kui valitud on säte Hoitakse pildi suurust, siis positiivse väärtuse korral suurendatakse pildi vertikaalsuunalist mõõtkava, negatiivse väärtuse korral vertikaalsuunalist mõõtkava vähendatakse.

All

Kui säte Hoitakse mõõtu on valitud, siis positiivse väärtuse korral kärbitakse pildi alumist serva, negatiivse väärtuse korral lisatakse alumisele servale valge ala. Kui valitud on säte Hoitakse pildi suurust, siis positiivse väärtuse korral suurendatakse pildi vertikaalsuunalist mõõtkava, negatiivse väärtuse korral vertikaalsuunalist mõõtkava vähendatakse.

Mõõtkava

Muudab valitud objekti mõõtkava.

Laius

Sisesta valitud pildi laius protsendina aktiivsest suurusest.

Kõrgus

Sisesta valitud pildi kõrgus protsendina aktiivsest suurusest.

Pildi suurus

Muudab valitud pildi suurust.

Laius

Sisesta valitud pildi laius.

Kõrgus

Sisesta valitud pildi kõrgus.

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Originaalsuurus

Taastab valitud pildi originaalsuuruse.

Palun toeta meid!